2013070213727673429EwtAvSk.png201307021372767305rwL7voCr.png201307021372767512W7izmQxX.png201307021372767321hCVNmNrP.png2013070213727672892to2jaxr.png201307021372767530M2FgPWWL.png201307021372767410Pxh9h2B5.png201307021372767464DnmpNRS4.png2013070213727674326Iv4asTx.png201307021372767400IjEGnWVd.png201307021372767421cuZg1N4n.png

Referensprojekt

Alviksterassens sjövattenkyla har förstärkts med kylmaskin

Drott Kontors fastighet, Alviksterassen i Alvik, har sedan det byggdes på 80-talet kylts med sjövatten från botten av Essingefjärden, som är en del av inre Mälaren. Under som-
marmånaderna rörs Essingefjärden om alltför mycket och temperaturen i bottenvattnet blir då för hög för att det ska fungera bra som kylvatten för husen i Alviksterassen.

Vattenintaget ligger på drygt 20 meters djup. Kylan distribueras i kontoren med ventilation eller kylbafflar. Flera olika system finns inbyggda. Kontoren i elva huskroppar, som domineras av dataföretag, har en sammanlagd yta på 30 000 kvm.

TQI Miljö AB fick i uppdrag att göra en teknisk besiktning av fastigheten och framlägga förslag hur ett gott inneklimat, som passade för hyresgästernas behov skulle kunna åstadkommas. Primärt måste en tillräcklig kylkapacitet skapas.

Tre kylkompressorer i ett ljudisolerat hus

Jan Nöid från TQI Consult i Nacka har varit projektledare för installationen av de tre kylmaskinkompressorerna, som placerades i ett särskilt ljudisolerat rum bl a med en effektiv vibrationsisolering. Det ljudisolerade rummet ligger i ett av kontorshusen med hela fyra plan kontor ovanför.

En 3-kompressors kylmaskin på 1,2 MW från Climapac AB i Kalmar valdes för ändamålet – en fördel med just denna typ är att dess utformning är modulär. Detta innebär att om ännu en kylkompressor kopplas in kan totala kyleffekten vid behov höjas med ytterligare 25%.FÖR MER INFORMATION
TQI   Tel 08-56 70 21 00  |  info@tqi.se