201307021372767400IjEGnWVd.png2013070213727674326Iv4asTx.png201307021372767305rwL7voCr.png201307021372767464DnmpNRS4.png201307021372767321hCVNmNrP.png201307021372767512W7izmQxX.png201307021372767421cuZg1N4n.png201307021372767410Pxh9h2B5.png2013070213727673429EwtAvSk.png2013070213727672892to2jaxr.png201307021372767530M2FgPWWL.png

Referensprojekt

Ny storhetstid för Automobilpalatset

När Automobilpalatset skulle få nya hyresgäster behövde kontorslokalerna ses över. Bland annat ställ de de nya, öppna planlösningarna högre krav på ett bra inre klimat. Uppdraget för TQI bestod av att förbättra klimatet i de nya lokalerna, förstärka VVS försörjningen och minska energiförbrukningen.

Bakgrund

Området kring Norra Station i Stockholm har blivit alltmer intressant, inte minst för företag. Ett nytt och attraktivt bostadsområde håller på att byggas här samtidigt som närliggande Karolinska expanderar med nya forskningslokaler och universitetssjukhus. Citybanan kommer att få en central knutpunkt vid Odenplan och det är även tal om att förlänga tunnelbanans sträckning ut mot Karolinska.

En av de större kontorsfastigheterna i området är Automobil-
palatset (Härden 16). Fastigheten uppfördes 1930 för att fungera som visningslokal, garage, verkstad och huvudkontor för då-
varande Mercedes-agenturen Philipsons. Byggnaden – tio våningar hög och med en total yta på 25 000 kvm – var då den största och modernaste i sitt slag i Europa. Sedan 2005 ägs den av Länsförsäkringar Liv och förvaltas av Humlegården Fastigheter AB.

Situation

När nya hyresgäster skulle flytta in i huset behövde kontorslokalernas utformning anpassas och effektiviseras. Den främsta förändringen gällde övergången från cellkontor till öppna, moderna kontorslandskap, vilket ger bättre kom-
munikation och samarbete mellan medarbetare. En öppen planlösning gör det dessutom möjligt för fler personer att arbeta på samma yta. Detta ställer dock högre krav på en väl fung-
erande ventilation och kylförsörjning, såväl på de enskilda våningsplanen som i huset som helhet.

Lösning

TQI fick ansvaret för att genomföra hyresgästanpassningarna i Automobilpalatset. Det handlade främst om att anpassa komfortkylan genom att sätta in tilluftkylbafflar och komplettera med fancoils. I samband med detta gjordes också en översyn av styrsystemen.

Utöver de enskilda hyresgästanpassningarna utförde TQI också en övergripande förstärkning av ventilationen i bottenplanet, med nya ventilationsschakt i de tre ljusgårdarna. Nya aggregat monterades också på taket och i källaren, i plan med garaget.

Arbetet har stött på en del svårigheter. Den främsta gäller det faktum att lokalerna använts som bilgarage, med låga takhöjder som följd. Att installera nya kanaler och rör i dessa redan trånga utrymmen blev något av en utmaning. Dessutom skulle omfattande ombyggnader genomföras utan att husets övriga hyresgäster stördes i alltför mycket. Projektledaren från TQI:s sida, Lars Bohlin, menar dock att de problem som uppstått aldrig har varit så stora att de inte har gått att lösa. även upp-
dragsgivaren är positiv till hur projektet genomförts. ”Vi har arbetat nära ihop med TQI för att hitta den bästa lösningen för hur lokalerna skulle kunna förtätas och jag är mycket nöjd med resultatet. Jag har inte mycket positivt att säga om VVS-branschen men jag känner stort förtroende för kompetensen hos de medarbetare från TQI som jag kommit i kontakt med”, säger Per Rosén, Chef för Drift och Teknik hos Humlegården.

För mer information:

Lars Bohlin
TQI Nacka Strand
08–56 70 21 4
lars.bohlin@tqi.se