• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

687 687 TQI

Ramavtal med Jernhusen

TQI har fått fortsatt förtroende att vara med att utveckla Jernhusens fastigheter och tecknat nytt ramavtal.

Jernhusen skriver följande i ett pressmeddelande:

”Jernhusen har efter en omfattande upphandlingsprocess tecknat nya ramavtal med 20 teknikkonsulter. Ett av Jernhusens kortsiktiga hållbarhetsmål är att halvera användningen av köpt energi på fastigheter till 2030 från 2008. För att klara det behöver fastighetsbeståndet kontinuerligt utvecklas genom utredningar i tidiga skeden, detaljplanearbete, ombyggnation, samt till- och nybyggnation. I upphandlingen av teknikkonsulter har det därför varit viktigt att säkerställa kompetens och resurser inom olika teknik- och hållbarhetsområden men också inom projektering och styrning av byggentreprenader. ”