• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Grow Hotel, Solna, 2016 – 2017

Grow Hotel, Solna, 2016–2017

Projektering VVS-installationer och centralkyla samt SÖ.
Resultat: Miljöbyggnad GULD.

En friliggande byggnad i 10 våningsplan där luftbehandlingen byggdes upp med tre olika system. Ett betjänar hotellrum, korridorer och hisschakt. Ett annat betjänar allmänna utrymmen i källarplanet samt restaurang, lobby och kontor på plan 1. Det tredje betjänar kök och satellitkök.

Fjärrvärme och fjärrkyla installeras med centraler i källarvåning. Centralkylan är utformad så att spillvärme från kylmaskinernas kondensorer förvärmer tappvarmvattnet. I källarplan, entréplan samt korridorer och trapphus på hotellrumsplanen värms byggnaden med konvektorer/radiatorer, medan hotellrummen värms via tilluftsanslutna klimatmoduler utan fläkt med vätskeburet värmebatteri.

Total LOA:                               ca 7000 m²
Uppdragsgivare:                 Humlegården Fastigheter AB

För mer information, kontakta:
Johnny Tengvall, johnny.tengvall@tqi.se, 0709-13 21 37

 

Illustration: 3XN, Creative Commons