• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Experter på VVS-projektering, el-/teleteknik, fastighetsdokumentation och miljö!

VVS-projektering

TQI projekterar VVS, kyla, styr och övervakning. Våra lösningar kännetecknas av omsorg om både de enskilda systemdelarna och huset som helhet. Låt oss ta ett helhetsansvar för alla skeden i projekteringsprocessen. Vi hjälper dig gärna också om du behöver en extra insats med: förstudier, programhandlingar, kalkyler, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar, förvaltningsdokumentation.

Fastighetsdokumentation

Kunder som vi hjälper med fastighetsdokumentation har ofta en underhållsintensiv verksamhet och ett uppenbart behov av tillgänglig och uppdaterad information. Vi ser till så att ritningar och övrigt digitaliseras och samlas i ett PDF-dokument, där användaren snabbt kan hitta fram till rätt information. Säkrare versionshantering och smidigare tillgänglighet för stora grupper av användare är några av fördelarna.

Energi och miljö

Ett målmedvetet arbete med miljö och energifrågor bidrar både till ökad trivsel för de som vistas i byggnaden och ett ökat fastighetsvärde. Våra kunder anlitar oss för att hitta lösningar som ger en effektivare energianvändning, bättre inomhusmiljö och lägre miljöpåverkan. Vi bistår också gärna i arbetet med miljöcertifiering av fastigheter.

El- och teleteknik

Tillsammans med vårt systerbolag Stockholm Elingenjörer erbjuder vi nu bl.a. projektering av eltekniska anläggningar inom: kraft, belysning, elvärme, data/tele/säkerhet, ställverk, reservkraft, automatik och övervakning. Stockholm Elingenjörer har mångårig och svårslagen erfarenhet som konsulter inom el- och teleteknik. De skapar lösningar och anläggningar som är estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ändamålsenliga.

Stockholm Elingenjörer

VVS-projektering

TQI projekterar VVS, kyla, styr och övervakning. Våra lösningar kännetecknas av omsorg om både de enskilda systemdelarna och huset som helhet. Låt oss ta ett helhetsansvar för alla skeden i projekteringsprocessen. Vi hjälper dig gärna också om du behöver en extra insats med: förstudier, programhandlingar, kalkyler, systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygghandlingar, förvaltningsdokumentation.

Fastighetsdokumentation

Kunder som vi hjälper med fastighetsdokumentation har ofta en underhållsintensiv verksamhet och ett uppenbart behov av tillgänglig och uppdaterad information. Vi ser till så att ritningar och övrigt digitaliseras och samlas i ett PDF-dokument, där användaren snabbt kan hitta fram till rätt information. Säkrare versionshantering och smidigare tillgänglighet för stora grupper av användare är några av fördelarna.

Energi och miljö

Ett målmedvetet arbete med miljö och energifrågor bidrar både till ökad trivsel för de som vistas i byggnaden och ett ökat fastighetsvärde. Våra kunder anlitar oss för att hitta lösningar som ger en effektivare energianvändning, bättre inomhusmiljö och lägre miljöpåverkan. Vi bistår också gärna i arbetet med miljöcertifiering av fastigheter.

El- och teleteknik

Tillsammans med vårt systerbolag Stockholm Elingenjörer erbjuder vi nu bl.a. projektering av eltekniska anläggningar inom: kraft, belysning, elvärme, data/tele/säkerhet, ställverk, reservkraft, automatik och övervakning. Stockholm Elingenjörer har mångårig och svårslagen erfarenhet som konsulter inom el- och teleteknik. De skapar lösningar och anläggningar som är estetiskt, tekniskt och ekonomiskt ändamålsenliga.

Klimatmål kräver relevanta mätplaner

Ambitiösa klimatmål och energikrav har resulterat i allt fler mätare och undermätare i våra fastigheter. Men utan en plan som anger vad det är som ska mätas och varför, så tappar mätarna sitt syfte. TQI är gärna med från början i projektet och samordnar allt gällande energi. Då ser vi också till att få fram en relevant mätplan som underlättar uppföljnings- och verifieringsarbetet.
Läs mer i TQI Kuriren på sidan 8–11.

TQI har lång erfarenhet av kontors- och affärsfastigheter, laboratorie- och industrimiljöer, skolbyggnader, hotell, bostäder, kulturhus och ambassader. Hur kan vi hjälpa dig? 08-567 021 00

PROJEKTLEDNING

Behöver du någon som tar ett helhetsansvar för projektet?

TQI fungerar ofta som beställarombud och installationssamordnare vid hyresgästanpassningar, eller projektleder insatser vid inneklimatproblem och OVK-åtgärder. När du anlitar oss behöver du bara teckna ett avtal och hålla reda på en samarbetspartner – resten tar vi hand om.

Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns.