• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Kungliga Tekniska Högskolan, Hus 43:25, 2015-2016

Kungliga Tekniska Högskolan, Hus 43:25, 2015-2016

Projektering rör- och luftbehandlingsinstallationer samt SÖ. Samordningsansvar för energifrågor och inre miljö.

TQI har medverkat till att certifiera och verifiera nybyggnationen av kontorsfastigheten för institutionerna SEED och Transportvetenskap, i enlighet med Miljöbyggnad Guld. I arbetet har bland annat beräkningar, utredningar och dokumentation för 9 av de 15 indikatorer som beskrivs i Miljöbyggnad Guld ingått. Ett glädjande resultat är att energiförbrukningen ligger 35 % lägre än BBR:s krav, tack vare anpassningarna av klimatskal och installationer.

Total LOA:                             ca 5000 m²
Uppdragsgivare:                 Akademiska Hus

För mer information, kontakta:
Johnny Tengvall, johnny.tengvall@tqi.se, 0709-13 21 37