• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Norra Banco, Gamla Stan, 2016–2017

Norra Banco, Gamla Stan, 2016–2017

Projektering rör- och luftbehandlingsinstallationer samt rambeskrivning SÖ. 

Norra Banco var från början ett magasin för förvaring av kopparmyntplåtar men huset har byggts om och till i många etapper. Nu står huset inför en ny ombyggnad och ska anpassas för kontorsverksamhet och mindre affärslokaler i bottenplan. Det gamla vindsplanet ska byggas om för att inrymma nya fläktrum och samtidigt öppnas upp för att synliggöra de gamla takstolarna. Vindsplanet ska också få en bättre anslutning till det stora södra trapphuset.

Det befintliga frånluftssystemet ersätts med ett FTX-system och tre nya luftbehandlingsaggregat placeras i två nya fläktrum. Aggregaten förses med roterande värmeväxlare och värmebatteri samt kylmaskin. Denna lösning gör det möjligt att täta fönstren och att ersätta uteluftsventiler med tilluftsdon. En ny kylmaskin på taket ska förse fastigheten med kyla och så småningom göra de gamla kylmaskinerna, som idag tar plats på den lilla innergården, överflödiga.

Total LOA:                               ca 5000 m²
Uppdragsgivare:                 Statensfastighetsverk, WärnBerglund Arkitekter

För mer information, kontakta:
Lars Bohlin, 08-56 70 21 41