• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Kvarnbergsskolan, Huddinge, 2014 – 2017

Foto: PEAB

Kvarnbergsskolan, Huddinge, 2014–2017

Projektering VVS-installationer samt styr och övervakning VAV.

Ombyggnad av Kvarnbergsskolan, en grund- och högstadieskola belägen centralt i Huddinge. Samtliga installationer i skolan revs, förutom i en mindre påbyggnad som tillkommit under mitten av 2000-talet, och nya energieffektiva lösningar projekterades.

De befintliga installationerna i skolan var undermåliga med avseende på energi- och klimatkrav. En höjning av taket möjliggjorde nya energieffektiva aggregat och smarta kanaldragningar. Istället för att inkräkta ytterligare på den generellt låga takhöjden fick innovativa schaktlösningar bilda stommen för ett kostnadseffektivt och enkelt brandskydd.

Utöver vanliga klassrum projekterades även kemi-, biologi- och tekniksalar, personalrum, fläktrum, storkök och matsal. En större ljusgård projekterades också. I hus D projekterades nya ventilationsaggregat, en mindre ombyggnation av ventilation samt en värmeinjustering.

Husen försågs med nya radiatorer, ett gemensamt spillvattensystem samt ett tappvattensystem inklusive en ny VVX, placerad i UC i hus B.

Projektet har löpt under pågående trafikverksamhet med komplexa frågeställningar och med många aktörer under lång tid.

 

Total LOA:                             ca 11000 m²
Uppdragsgivare:                 Peab Sverige

För mer information, kontakta:
Jonas Tengvall, jonas.tengvall@tqi.se, 0709-13 21 25