• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

VD Kenneth Thunvall om yrkesstolthet och glädjen i att arbeta nära tekniken

Kenneth Thunvall, som idag är VD på TQI, var med om att grunda företaget tillsammans med tre andra kollegor. Idag, mer än 20 år senare är nyfikenheten på de tekniska möjligheterna fortfarande en stark drivkraft i verksamheten – precis som förkortningen som bildar företagsnamnet antyder. Teknik, Qvalitet, idé.

”Självklart har vi mognat som företag sedan dess”, säger Kenneth. ”Framförallt har vi insett att teknisk kompetens bara är en av många nödvändiga egenskaper som en rådgivande ingenjör bör ha. Nyfikenhet, prestigelöshet och god kommunikationsförmåga är precis lika avgörande för att åstadkomma goda resultat.” Kenneth talar gärna om medarbetarna på TQI som rådgivande ingenjörer. Det hör man tydligt. Att det dessutom framgår att rollen för med sig någon form av teknisk examen är också bra. Det blir en trygghet för beställaren.”

”Vi bidrar med något värdefullt”
För Kenneth är yrkesstoltheten viktig att värna om. Den bidrar till att skapa såväl ansvarskänsla som glädje i arbetet. ”Jag vill att medarbetarna på TQI ska vara medvetna om att de bidrar med något värdefullt. Att vi faktiskt är samhällsbyggare.” Här talar man om en ny syn på installationskonsulten och på resultatet av dennes arbete. ”Att ge människor goda förutsättningar i vardagslivet och i arbetslivet, att möjliggöra ett framgångsrikt näringsliv och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt samhälle.”

”Vi är tillräckligt stora för att kunna ta hand om de flesta typer av uppdrag samtidigt som vi har kvar flexibiliteten och känslan av gemenskap som finns i det mindre företaget. Jag har inget emot att se företaget växa. Men teknikintresset och viljan att arbeta nära projekten är fortfarande vår främsta drivkraft. Målet är inte bli fler. Utan att bli ännu bättre!”

”Det ska vara roligt att gå till jobbet!”
Kenneth återkommer till frågan om hur viktigt det är att trivas på jobbet. Men hur gör man då för att för att behålla dynamiken i verksamheten efter 20 år? På TQI har man sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete med utbildningsväsendet. Studenter och nyutexaminerade bidrar kontinuerligt med färska teorier och nya metoder och bildar på så sätt en bra mix tillsammans med TQI:s mer garvade medarbetare.

Ett annat sätt att skapa engagemang och driv i verksamheten är att se till att besluten fattas så nära projekten som möjligt. Av den här anledningen ligger en stor del av det operativa ansvaret i TQI:s verksamhet på små, självstyrande grupper. ”Jag blir allt mer medveten om hur viktigt det här arbetssättet har blivit för hela vår verksamhet, och hur viktigt det är att rätt medarbetare verkligen hamnar på rätt plats kompetensmässigt, med lagom mycket ansvar och det stöd han eller hon behöver.”

Kommunikationen är a och o i projektet
När ett spännande projekt förvandlas till en surdeg är det också svårt att trivas på jobbet, menar Kenneth. Det här kan bero på att projektet är felbemannat eller på att något gått snett i kommunikationen.

De senaste 20 åren har antalet intressenter i ett byggprojekt ökat kraftigt. Tidigare var det vanligt att beställaren hade stora avdelningar med specialistkompetens inom ett flertal olika områden. Idag läggs det mesta ut på underkonsulter, vilket innebär att ett stort antal aktörer ska samsas om både det fysiska och tidsmässiga utrymmet i ett projekt.

Om projektet ska löpa smidigt krävs flexibilitet och samarbetsvilja från alla parter men också fungerande rutiner och interna kvalitetssystem som faktiskt används. ”Alla vill kunna göra ett bra jobb och detta är i sin tur ofta helt beroende av att kommunikationen i projektet fungerar.”

Miljö- och energifrågor, en självklar del av helhetsperspektivet
En annan genomgripande förändring som påverkat hela byggbranschen i grunden de senaste 20 åren, är det ökade intresset för miljö- och energifrågor. För TQI är detta fokus däremot inget nytt, utan en självklar del i det helhetsperspektiv på fastigheten som alltid varit den grundläggande filosofin i verksamheten.

1997 var TQI en av initiativtagarna bakom Miljöstatus för byggnader, en branschgemensam förening för att främja miljöinventering och miljöanpassning av fastigheter. Idag är TQI en aktiv medlem i Swedish Green Building Council. ”Investeringar i fastigheter är mer kortsiktiga idag, men ett miljömässigt korrekt beslut medför också oftast en kostnadsbesparing”, hävdar Kenneth. ”Det gäller för oss att kunna visa det på ett tillräckligt tydligt sätt för vår beställare. Även här handlar vårt arbete alltså till stor del om kommunikation.”

”Målet är inte att bli fler, utan att bli bättre!”
På TQI:s kontor i Sickla och Varberg finns idag 50 medarbetare. En siffra som Kenneth är rätt nöjd med. ”Vi är tillräckligt stora för att kunna ta hand om de flesta typer av uppdrag samtidigt som vi har kvar flexibiliteten och känslan av gemenskap som finns i det mindre företaget. Jag har inget emot att se företaget växa, men teknikintresset och viljan att arbeta nära projekten är fortfarande vår främsta drivkraft. Målet är inte att bli fler, utan att bli ännu bättre!”