• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

1024 619 TQI

Kvarteret Diktaren, Engelska skolan

TQI har av Vasakronan fått uppdraget att projekterat en ombyggnad av kontorsfastigheten kv. Diktaren ca 7400 m², till grundskola.

Hyresgäst kommer att bli Engelska skolan och den beräknas stå klart till höstterminen år 2021.