• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

310 163 TQI

Rudanskolan

Nu står 7000 m² skola i Haninge klar för inflyttning för Academedia/Pysslingen, Byggherre Turbinen AB.

Fastigheten innehåller en fullstor idrottshall, omklädningsrum, personalutrymmen, matsal samt lektionssalar.

TQI fick i uppdrag redan i Programskedet av Turbinen AB/ Lihab AB att se över teknikrum och schakt vad gäller storlek och placeringar, för att samordna detta på arkitektritningar utefter de program och funktionskrav hyresgästen redovisat.

I Systemhandlingsskedet sattes alla systemval i samråd med beställaren redan i inledningen av Systemskedet, samt att kanalisationsritningar togs fram för att se att alla installationer fick plats ovan undertak etc.

Detta samordnades i 3D redan i detta skede med övriga discipliner.

I bygghandlingsskedet återstod detaljritning med 3D samordning samt beskrivningsarbete.