• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Grow Hotel – ett nytt landmärke i en expanderande stadsdel

Grow Hotel – ett nytt landmärke i en expanderande stadsdel

Hösten 2018 kommer ett nytt landmärke i Solna Strand att stå klart. Då öppnar det nio våningar höga Grow Hotel som fördelar sina cirka 6 500 m² på 176 rum och studios, gym och restaurang. Hotellet, som uppförs av Humlegården och kommer att drivas av Time Hotel Group, förväntas bli ett välkommet tillskott i närområdet för de över 10 000 personer som arbetar i stadsdelen. Utvecklingen av Solna Strand innebär också att miljön, som tidigare i hög utsträckning präglats av sina genomfartsleder, nu blir grönare och mer promenadvänlig.

Det första spadtaget i projektet togs den 8 september 2016 i kvarteret Stenhöga. När hotellet står färdigt kommer byggnaden med sin bumerangliknande form att bilda en välgörande kontrast mot det intilliggande och rätlinjiga kontorshuset som i folkmun kallas Stora Blå. Den danska arkitektbyrån 3XN som har ritat hotellet har också tidigare varit verksamma i området, då i uppförandet av Swedbanks nya huvudkontor.

TQI har projekterat VVS-installationer, centralkyla samt styr och övervakning för Grow Hotel. Projektet har nått den högsta nivån av miljöcertifiering, Miljöbyggnad GULD. Karl Arnberg, en av TQI:s energiexperter, har ansvarat för alla energirelaterade krav som ställs för att uppfylla Miljöbyggnad Guld inklusive beräkningar och samordning med övriga projektörer.

Johnny Tengvall, ansvarig handläggare på TQI, berättar att luftbehandlingen i byggnaden består av tre olika system: ett för hotellrum, ett annat för källarplanet samt restaurang, lobby och kontor på plan 1, och ett tredje för restaurangköket. ”För att nå certifieringsnivån Guld krävs energisnåla installationer samt ett bra klimatskal”, påpekar Johnny Tengvall. ”För att möta dessa krav har vi exempelvis utformat installationen av centralkyla på ett sådant sätt att spillvärme från kylmaskinernas kondensorer förvärmer tappvarmvattnet. Vi har också installerat luftbehandlingsaggregaten försedda med indirekt evoporativ kyla (befuktning av frånluften som överför kyla till tilluften via växlare). Ventilationssystemet i hela byggnaden är behovsstyrt med ett Lindinventsystem för allmänna utrymmen. I hotellrummen styrs ventilationen via hotellrummens nyckelbrytare som drar ner flödet då ingen vistas i rummet. Hotellrummen värms och kyls via tilluftsanslutna klimatmoduler utan fläkt med vätskeburet värme/kylbatteri.”

Det pågår mycket i Solna strand just nu. Humlegården uppför bland annat en kontorsfastighet i området som kommer att omfatta hela 25 000 kvadratmeter kontor. Den ska lämpligt nog också heta Grow och ritas av arkitekterna Tham & Videgård.

Illustration: 3XN, Creative Commons