• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Botaniska trädgården, Afrikahuset

Botaniska trädgården, Afrikahuset

Projektering, rör- och luftbehandlingsinstallationer samt SÖ

Projektering för förnyelse av all VVS inkl. styr i Afrikahuset. Upprättande av system- och bygghandlingar. Byggnaden är från 1930-talet men ligger i känslig omgivning i Botaniska Trädgården varför exteriöra förändringar undvikits. Tidigare installationer rivs helt bort efter det att laboratorieverksamheten upphört. Fastigheten kommer att utnyttjas för i huvudsak kontorsverksamhet för bland annat Nordiska Afrikainstitutet, som är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika.

Total LOA: ca 5 000 m²
Uppdragsgivare: Statens fastighetsverket i Uppsala