• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

TQI är rådgivande ingenjörer och VVS-experter

Vår spetskompetens finns samlad inom tre områden:

VVS-Projektering

Med kundens behov i fokus och med en stark drivkraft att utnyttja de bästa tekniska idéerna projekterar TQI genomtänkta lösningar för VVS, kyla, styr och övervakning.

Fastighetsdokumentation

Kunder vi hjälper med fastighetsdokumentation har ofta en underhållsintensiv verksamhet och ett uppenbart behov av tillgänglig och uppdaterad information. Vi strukturerar och digitaliserar allt material så att användarna snabbt kan hitta rätt!

Energi & Miljö

Allt fler vill bygga miljövänligt och TQI hjälper ofta till. Vi kan samordna miljöarbetet under hela byggprocessen, bevaka projektets miljömål och leda arbetet med miljöcertifiering.

Referensprojekt

GROW HOTEL

Ett nytt landmärke i en expanderande stadsdel

Nyheter

364 212 TQI

Kajen 7 Liljeholmskajen

TQI har fått uppdraget att hjälpa JM i programhandlingsskedet för Kajen 7.

364 212 TQI

Nytt uppdrag JM

TQI har påbörjat VVS-projektering av ca 120 bostadsrättslägenheter och en restaurang i kvarteret Vattenkvarnen i Söderdalen i Järfälla.

364 212 TQI

JM

I december har TQI påbörjat VVS-projektering av ca 130 bostadsrättslägenheter, ett LSS-boende med sex lägenheter och personallokaler, sex lokaler varav två restauranglokaler samt boendegarage i kvarteret Motorn i Solna.

Fastighetsdokumentation förenklar vardagen

TQI hjälper dig att sammanställa och digitalisera ritningar och annan fastighetsdokumentation. Vi strukturerar allt och gör det sökbart, så att du genast kan dra nytta av fördelarna utan att behöva investera i dyra och krångliga program.

Energi och Miljö

Vi hjälper er med att utreda statusen på er fastighet genom att utföra energiberäkningar, mätningar, bearbeta fastighetsdokumentation såsom ritningar, drift- och underhållsplaner etc. Utifrån detta kommer vi med förslag på hur ni bäst kan spara både pengar och energi – samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

TQI Kuriren

I senaste numret av TQI Kuriren kan du läsa om TQI:s förvärv av API-teknik, gamla industribyggnader i Hagalund får nytt liv, TQI flyttar till Sickla Köpkvarter och full fart på bostadsbyggandet i Stockholm.