• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

1024 596 TQI

Spektakulär utsikt och estetiska materialval på Kajplats 6

Illustration: JM

Kajplats 6 är JM:s tredje höghus på Liljeholmskajen och kommer förmodligen att bli en av de mest spektakulära byggnaderna i området med sina 26 våningar. Högst upp, som kronan på verket, svävar en restaurang med glasfasader och milsvid utsikt över Stockholm. Arkitektbyrån Alessandro Ripellino har inspirerats av naturen vid Liljeholmskajen och låtit vattnet, bergen och den närliggande Årstaskogen ta plats i byggnadernas utformning.

 

MÅNGA NYA BOSTADSPROJEKT I STOCKHOLM

De senaste åren har TQI medverkat i många bostadsprojekt vilket bland annat beror på att bostadsbyggandet i Stockholm har fått ordentlig fart. Enligt Statistiska Centralbyrån påbörjades under 2015 byggnationen av drygt 13 000 lägenheter i Stor-Stockholm, under 2016 steg siffran till drygt 19 000 lägenheter. Och trenden håller i sig enligt Boverkets prognos för 2017 års prognos som ligger på strax under 21 000 starter.

KAJPLATS 6 – ETT NYTT LANDMÄRKE VID ÅRSTAVIKEN

När det gäller Kajplats 6 påbörjades projekteringen av rör- och luftbehandlings-installationer samt SÖ i januari 2016 och bygghandlingarna levererades i juli 2017. Den totala ytan i projektet omfattar 22500 m² fördelade på fem trapphus med 6–7 våningar med lägenheter, och höghuset med 23 våningar med lägenheter. Samtliga trapphus är sammanbyggda i en U-formad huskropp med en gemensam gård mellan husen. Under hus och gård ligger källarplanet som inrymmer bland annat förråd, teknikrum och tre lokaler. Lokalerna nås från Sjövikskajen och får ett fint läge med utsikt över Årstaviken. Högst upp i höghuset ligger kvarterets största lokal som kommer att inrymma en restaurang med terrass. Denna lokal får glasfasader från golv till tak och utsikten blir milsvid åt alla väderstreck.

VENTILATIONSLÖSNINGAR ANPASSADE FÖR HÖGT OCH LÅGT

Totalt ska 199 lägenheter och sex lokaler rymmas i Kajplats 6. Richard Jonsson, ansvarig handläggare på TQI, berättar att den tekniska lösningen omfattar tre värmeundercentraler. Två av dessa ligger i källarplanet och betjänar kvartersdelen respektive den nedre halvan av höghuset. Den tredje, som betjänar höghusets övre plan, är placerad på våning 24.

Kvartersdelens lägenheter ventileras med mekanisk frånluft och uteluftsintag under fönster. Denna ventilationslösning är mindre lämplig i högre byggnader eftersom vindpåverkan ökar ju högre upp man kommer. Problem som kan uppstå är att luftflödet, på grund av vindpåverkan, går åt fel håll i vissa uteluftsintag och blir kraftigt förstärkt i andra, dvs man får tvärdrag genom lägenheten. Höghusets lägenheter ventileras därför med mekanisk till- och frånluft.

BJÖRKARNA I ÅRSTASKOGEN HAR GETT INSPIRATION TILL FASADERNA

De estetiska frågeställningarna blir särskilt viktiga vid projekteringen av bostäder, påpekar Richard Jonsson. ”Det gäller att fundera noga över alla detaljer som kan påverka utseendet. I Kajplats 6 använder vi oss exempelvis av golvmonterade tilluftsdon som är mindre synliga än tak- eller väggmonterade don.”

Under 2019 kommer de första lägenheter på Kajplats 6 att vara klara för inflyttning. Då ska fasaderna påminna om björkstammarna i den närliggande Årstaskogen, med gråvita fält av olika keramiska material och ytstrukturer som reflekterar ljuset på olika sätt beroende på tid på dygnet, väderleksförhållanden etc. Det låter som de blivande bostadsrättsägarna har något att se fram emot.