• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Dalénum Kvarteret B, 2012–2015

Dalénum Kvarteret B, 2012–2015

Projektering rör- och luftbehandlingsinstallationer, samt SÖ

Sammanlagt 146 hyreslägenheter, två mindre butiks/kontorslokaler, gemensamt garage, 3 st. tvättstugor samt två st. LSS-boende med vardera 6 lägenheter. Lokaler ventileras med FTX-aggregat. Lägenheterna ventileras med FX-aggregat. Uppvärmning och tappvarmvattenberedning utförs med frånluftsvärmepump och spets med fjärrvärme. Individuell mätning av tappvarmvatten och hushållsel.

Total LOA:                               ca 452 m² + 3770 m² BOA
Uppdragsgivare:                 JM