• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Stockholms Centralstation, 2008–2013

Stockholms Centralstation, 2008–2013

Projektering av styr, kyla och VVS-installationer

Ombyggnad och nybyggnad av lokaler i Stockholms Centralstationen, för grundförstärkning och utveckling av ett modernt resecentrum.

I uppdraget ingick att ta fram Programhandling, Systemhandling och Bygghandlingar för Styr, Kyla och VVS installationer. Bygghandlingarna är uppdelade i 7 etapper. Ombyggnaden utförs under pågående verksamhet och projekteringen är gjord med målet på att sänka energiförbrukningen med 25 % (Green Building certifiering).

Omfattning: ca 28  000 kvm, bland annat ett 50-tal nya butiker. Miljö- och energimålen är att få Green Building-certifikat samt Miljöklassad byggnad Silver. Allt förändringsarbete måste dessutom utföras med varsam hand eftersom vissa delar är K-märkta (blåklassade). Det här gäller bland annat fasaden, träbalkarna i själva centralhallen och träräcket till det som kallas ”Ringen”.

Projektet har löpt under pågående trafikverksamhet med komplexa frågeställningar och med många aktörer under lång tid.

Total LOA: ca 28 000m²
Uppdragsgivare: JERNHUSEN