• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

SEB Huvudkontor Kungsträdgården, 2012–2013

SEB Huvudkontor Kungsträdgården, 2012–2013

Miljöcertifiering av kulturhistoriska byggnader

Kv. Näckström, Arsenalsgatan – Kungsträdgårdsgatan – Wahrendorfsgatan, Stockholm, Kulturmärkt byggnad. Byggnadsår från 1790 till modern tid med stora byggnadsdelar från sena halvan av 1800-talet.

Ombyggnad av VVS-installationerna för alla typer av arbetsplatser och mötesrum samt publika delar i lokalerna. Stora tekniska utmaningar som t.ex. handlaravdelningar med mycket tät koncentration av IT-utrustning. Samt stora krav på kylbehov och bra inomhusklimat. Under hela projektet har verksamhet pågått i fastigheten.

I uppdraget ingick förutom VVS -, KYL- och SÖ-projektering även brandskydd inkl. säkerhetssystem för dessa. Arbetet har startade 1998 och alla VVS installationer har efter hand bytts ut i olika etapper.

Under 2000 -2010 har ett antal inre miljöproblem kartlagts samt identifierats via kemiska luftanalyser och redovisats. Det har varit fuktskador och luftkvalitetsproblem med dålig lukt. Provtagning av luft och material med avseende på emissioner och mögel och upprättande av rapport med åtgärdsprogram för sanering och ombyggnader har gjorts.

År 2012–13 genomfördes miljöstatusinventering av fastigheten inför miljöbyggnadscertifiering. TQI hjälper beställaren med att genomföra de åtgärder som behövs för att byggnaden skall uppnå miljöklass brons.
År 2015 – Ombyggnad, ny handlaravdelning G2 samt kontor G3.

Uppdragsgivare: SEB