• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

KTH, Byggnad 94:1, 2012–2013

KTH, Byggnad 94:1, 2012–2013

Huset består av två huskroppar med gemensamt trapphus, en äldre byggnad från 1930 talet samt en tillbyggnad från 1960-talet, uppförd i 6 plan med en bruttoarea på drygt 5000 m². Ett certifierat ombyggnadsprojekt för Miljöbyggnad, betyg Silver. Huset byggs om från laboratorielokaler till kontor och har genomgått en genomgripande renovering, där alla installationer förnyats.

För att hålla ner energianvändningen vilket är ett krav för miljöklass har stor omsorg lagts ner för att välja sådana lösningar som ger en låg energianvändningen. Som exempel har man behovsstyrd ventilation i alla lokaler med varierande personbelastning. Ventilationssystemet är projekterat för lågt tryckfall för energieffektivare drift och är ett FTX-system med roterande värmeväxlare.
Ny värme- och kylcentral samt central dammsugaranläggning.

Total LOA: ca 5.000 m²
Uppdragsgivare: Akademiska Hus