• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Kungliga Biblioteket – Annexet modernisering, 2011–2013

Kungliga Biblioteket – Annexet modernisering, 2011–2013

Projektering rör-, kyl-och luftbehandlingsinstallationer

I Kungliga bibliotekets Annex kompletterades den stora inglasade lanterninen med värme och ventilation. Läsesalarna och studierummen byggdes om med tilluftsbafflar. Visningsrum och skattkammare kompletterades med befuktning och kyla. Under projekteringen har klimatberäkningsprogrammet IDA använts för att verifiera att uppställda mål erhålls.

Byggnaden har kulturhistorisk klassning motsvarande Stockholm Stads blåklassning.

Total LOA: ca 1 500 kvm
Uppdragsgivare: Murmans Arkitekter