• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Kv Ugnen 7 i Hagalund, Solna, 2011–2012

Kv Ugnen 7 i Hagalund, Solna, 2011–2012

Projektering rör- och luftbehandlingsinstallationer

TQI har åt Humlegården projekterat VVS-installationer vid arbetet med att modernisera en kontorsfastighet i Hagalund Solna. Arbetet bestod i att initialt projektera grundinstallationer avseende värme, kyla, spill- och tappvatten samt ventilation i hela huset. Senare har hyresgästanpassningar utförts på flera av planen.

Total LOA: ca 10 000 m²
Uppdragsgivare: Humlegården Fastigheter AB