• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Kv Plomben 1, Brf. Kejsarörnen, Örnsberg Sthlm, 2010-2011

Kv Plomben 1, Brf. Kejsarörnen, Örnsberg Sthlm, 2010-2011

Projektering, rör- och luftbehandlingsinstallationer

Brf. Kejsarörnen, Fågelviken etapp 4 består av 102 lägenheter i två S-formade hus med en upphöjd gård uppdelad i två rumsformationer. Under gården byggdes ett garage. I entréplanet i det norra huset ligger det en förskola med en egen liten gård. Kv Plomben är ett lågenergihus med klimatskal med låga u-varden. Huset värms med vattenburna termostatstyrda radiatorer, värmekälla är frånluftsvärmepump med fjärrvärme som spets. Huset ventileras med frånluft i kök och badrum och uteluftsintag i sov- och vardagsrum. Uteluftsintagen är integrerade med radiatorerna. Individuell mätning av varmvattenförbrukning.

Uppdragsgivare: JM AB