• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

Stockholms Centralstation

Final

En lång resa lider mot sitt slut på Centralstationen

Moderniseringen och grundförstärkningen av Centralen har pågått sedan 2008
men nu börjar det jättelika projektet långsamt gå mot sitt slut.

Moderniseringen och grundförstärkningen av Centralen har pågått sedan 2008 men nu börjar det jättelika projektet långsamt gå mot sitt slut. Stockholmare och tillresande har blivit vana vid att se byggnaden omges av plank och tillfälliga lösningar men vid årsskiftet 2013/2014 beräknas allt vara klart. Då kommer den anrika byggnaden att ha fått en länge efterlängtad ansiktslyftning. TQI har deltagit i projektet sedan 2009 och ansvarig handläggare Fredrik Ström och hans kollegor kan vid det här laget det mesta om fastigheten och dess system.

Överraskningarna har varit många

”Att projektera moderniseringen av en fastighet som i utgångsläget innefattade 37 olika värmesystem har förstås krävt en del tankearbete”, säger Fredrik och berättar om överraskningar som dykt upp under projektets gång.

Nu, i slutskedet av projektet, handlar det mesta om att slutföra arbetet med de sista lokalerna i tunnelgången. Ytor som till stora delar haft samma standard sedan de uppfördes i samband med att tunnelbanan byggdes. Nya utrymmen har skapats genom att gamla fyllnadsmassor har avlägsnats, vilket nu kommer hyresgästerna till godo i form av bland annat högre takhöjd och ett bättre klimat.

Projektet har präglats av god samarbetsvilja

250.000 personer passerar Centralstationen varje dag. En ständig ström av människor som under ombyggnadstiden dirigerats rätt via tillfälliga gångstråk.

”Det har förstås varit en utmaning för alla inblandade entreprenörer att arbeta under dessa förutsättningar”, säger Fredrik och fortsätter: ”Det krävs att samarbetsviljan är god när många olika teknikfack samtidigt ska trängas på en liten yta.”

Södra Paviljongen omvandlas till unika kontorsytor

TQI arbetar just nu även i två andra projekt med anknytning till Centralstationen. Det ena handlar om Södra Paviljongen, en del av stationsbyggnaden med ingångar från såväl Vasagatan som stationsdelen – 1.300 kvm som nu ska omvandlas till at-traktiva kontorsytor. Här har TQI just färdigställt handlingarna och byggprojektet startar i sommar. Det blir Samtrafiken som flyttar in i denna unika lokal, som bland annat kan ståta med med en vacker taklanternin.

SJ:s huvudkontor projekteras för ombyggnad

Jernhusen passar nu också på att förnya och modernisera stationshusets övre våningar, ca 10.900 kvm BTA. Det handlar om en omfattande ombyggnad av stora delar av den kulturminnesmärkta fastigheten som vetter mot Vasagatan. SJ har haft sitt huvudkontor i lokalerna ända sedan uppförandet 1871 men flyttar nu ut.TQI har varit med och tagit fram en programhandling och nu under våren 2013 fortsätter arbetet med att ta fram en systemhandling.

Under hösten 2013 ska TQI även projektera bygghandling för rör, ventilation, styr och övervakning. Projekteringen kommer att ske i 3D och hänsyn tas till att huset omfattas av Kulturminnesmärkning.

 

Foto: Alison De Mars

FÖR MER INFORMATION
TQI  |  Tel 08-56 70 21 00  |  info@tqi.se