• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

364 212 TQI

Kajen 7 Liljeholmskajen

Foto: Erséus Arkitekter

TQI har fått uppdraget att hjälpa JM i programhandlingsskedet för Kajen 7, det fjärde höghuset vid Liljeholmskajen. Vårt uppdrag är att säkerställa att man redan tidigt i processen har med sig rätt antal och storlek på teknikutrymmen, schakt etc.