• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

364 212 TQI

JM

I december har TQI påbörjat VVS-projektering av ca 130 bostadsrättslägenheter, ett LSS-boende med sex lägenheter och personallokaler, sex lokaler varav två restauranglokaler samt boendegarage i kvarteret Motorn i Solna. Huset uppförs på en tomt med kraftig lutning vilket innebär att av totalt elva våningsplan kommer tre att ligga helt eller delvis under mark. De två lägsta planen kommer att inrymma garage.