• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

1024 596 TQI

Svensk industrihistoria inspirerar bostadsbyggandet i kvarteret Varvet

Illustration: JM

JM:s bostadsprojekt Varvet ligger mitt i den nya stadsdel som växt upp kring Kockums gamla varvsdocka och kommer att bestå av bostadshus i sex våningar samt en sjunde, indragen takvåning. Hänförande vyer över Dockplatsen, Turning Torso och och Öresund väntar på de som väljer sin bostad här. Första inflyttning beräknas till fjärde kvartalet 2018.

TQI har för JM:s räkning projekterat rör- och luftbehandlingsinstallationer samt styr- och övervakningssystem för Varvet som totalt omfattar 133 bostadsrättslägenheter, garage, cykelförråd med serviceplats och två lokaler. Peter Larsson, ansvarig handläggare på TQI, berättar att projektet kommer utföras i två etapper med separat teknisk försörjning i två lika delar av byggnaden som täcker ett helt kvarter.

Systemprincip för ventilation och uppvärmning är en väl beprövad lösning från JM med FX-ventilation och fjärrvärme i kombination med värmepump. På grund av byggnadens höjd kommer tappvattensystemet kompletteras med en tryckstegringsanläggning för att hålla tillräckligt tryck vid samtliga tappställen.

Den s.k “Lilla dockan” i Västra Hamnen är idag en av Sveriges äldsta bevarade torrdockor. Dockan anlades redan 1857 och strax därefter etablerades Kockums skeppsvarv här och inledde därmed en spännande epok i svensk industrihistoria som fortfarande präglar området.

Fojab Arkitekter har ritat Varvet i en stil som speglar områdets förflutna med gatufasader i tegel och symmetriska fönster mot gatan. Taket beläggs med sedum.