• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

364 212 TQI

Nytt uppdrag JM

Illustration: AIX Arkitekter © License: Creative Commons Attribution 3.0 Unported

I december har vi påbörjat VVS-projektering av ca 120 bostadsrättslägenheter och en restaurang i kvarteret Vattenkvarnen i Söderdalen i Järfälla.
Fyra trapphus fördelade på två huskroppar uppförs.