• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

1024 593 TQI

TQI är certifierade att genomföra EKL – Energikartläggning i stora företag

Foto: Sam Garza, Flickr © License: Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Den 1 juni 2014 trädde lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag och är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar, minst vart fjärde år, som ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Den ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning. Både verksamhet inom privat och offentlig sektor är berörd av lagen. Det är företagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen och just nu omfattas över 1100 företag.