• Växel: 08-56 70 21 00 info@tqi.se

762 444 TQI

Api Teknik

Foto: Alison De Mars

TQI har förvärvat samtliga aktier i API Teknik AB. Bolaget ingår från och med 1 mars i
TQI koncernen. API kommer att stärka TQI både resurs och kompetensmässigt och göra oss starkare i framtiden.